Integritetspolicy

DATASÄKERHETSPOLICY

Denna webbplats drivs av Thermostar Handels-GmbH, Auen-Süduferstraße 67, 9220 Velden, Österrike. Det här meddelandet beskriver hur dina personuppgifter behandlas i samband med denna webbplats.


1. Vilka personuppgifter vi behandlar

Följande information samlas in när du besöker denna webbplats: datum och tid för en sida på vår webbplats öppnas, din IP-adress, namnet och versionen av din webbläsare, webbplatsen (URL) som du besökte innan du öppnade denna webbplats, vissa cookies (se följande artiklar) och personuppgifter som du tillhandahåller när du fyller i kontaktformulär (namn och e-postadress).


2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som en webbserver skickar till din webbläsare när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för din webbläsare att kännas igen nästa gång du besöker vår webbplats och gör vår webbplats mer användarvänlig för dig.

Första gången du besöker vår webbplats kommer ett banner att visas, vars text informerar dig om att cookies placeras och att du kan få information om databehandling med hjälp av cookies via en länk till detta dataskyddsmeddelande. Genom att använda vår webbplats accepterar du databehandlingen.

Funktionen "Hjälp" i verktygsfältet i de flesta webbläsare visar hur du kan stoppa cookies från att accepteras, hur webbläsaren meddelar dig när nya cookies placeras och hur du helt kan blockera cookies.

Observera att om du blockerar cookies kommer vissa funktioner på webbplatsen inte längre att finnas tillgängliga och detta kan förhindra dig från att använda den här webbplatsen fullt ut.


3. Verktyg


3.1. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress och webbadressen till den besökta webbplatsen) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Webbplatsen använder alternativet IP-anonymisering som erbjuds av Google Analytics. Din IP-adress är därför trunkerad/anonymiserad så snart Google får din IP-adress. På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till oss i samband med användningen av webbplatsen och användningen av Internet. Google kommer inte att kombinera IP-adresserna som skickas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics med andra data.


Invändning mot att Google Analytics samlar in data:

Du kan förhindra överföring av data som skapats av Google Analytics-cookies till Google och bearbetning av denna information av Google genom att installera den nedladdningsbara plug-in

från följande länk i din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+sv

Observera att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.


3.2. Google+

Vår webbplats använder funktioner från Google+, det sociala nätverket från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Ett Google-konto är en förutsättning för att du ska kunna använda de erbjudna funktionerna fullt ut. Information överförs till Google när följande tjänster används, även utan ett Google-konto (Google +1-knappar, Google+ badge, Följ-knapp, Google+ delningsknapp och länk, inloggningsknapp, Hangout-knapp).

Om du är inloggad på ditt Google-konto när du använder de ovannämnda funktionerna när du besöker webbplatsen, kommer dina data att publiceras globalt, baserat på inställningarna på ttps: //plus.google.com/settings/ och samlas in och utvärderas av Google. Du kan hitta information om vilka data som samlas in av Google och vad de används här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


3.3. Mapbox

Denna webbplats använder Mapbox, en tjänst som tillhandahålls av Mapbox Inc. (1714 14th Street NW Washington, DC 20009-4309 USA) för att visa interaktiva kartor. När du besöker vår webbplats överförs information om användningen av denna webbplats, inklusive IP-adressen, till Mapbox USA. Kartinnehåll överförs direkt från Mapbox till din webbläsare via den direkta anslutningen som upprättas med din webbläsare och integreras därifrån. Vi har därför inget inflytande på de insamlade uppgifterna. Om du inte vill att data ska behandlas av Mapbox, inaktivera då JavaScript i webbläsarinställningarna. Detta kommer dock att leda till att du inte kan använda kartinställningarna.

Du kan hitta mer information om insamling och behandling av dina uppgifter här: https://www.mapbox.com/privacy/.


3.4. Google Tag Manager

Vår webbplats använder Google Tag Manager (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Detta är en lösning som med vilken vi hanterar webbplatstaggar via ett gränssnitt som gör att vi kan integrera, till exempel Google Analytics och andra marknadsföringstjänster från Google, på vår webbplats. Men tagghanteraren (som implementerar taggarna) behandlas inte någon av dina personuppgifter. Beträffande behandlingen av dina personuppgifter, se följande information om Googles tjänster. Du hittar användningsriktlinjerna för Google Tag Manager på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.


3.5. Googles typsnitt

För att avsevärt minska laddningstiderna på vår webbplats, använder den typsnittet (“Google Fonts”) som laddas ned från Googles servrar (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) såvida du inte redan har sparat dessa typsnitt i din webbläsares cache. Google ansvarar för att behandla dina data (IP-adress) där, som skickas när din webbläsare skickar in en begäran. Du hittar användningsriktlinjerna för Googles typsnitt på https://fonts.google.com/ochanvändningsriktlinjerna för allmän databehandling av Google på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


3.6. YouTube

När du besöker vår webbplats kan du titta på videor som är integrerade av YouTube (en produkt från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Villkoren för användning hittar du här https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


4. Syftet med behandlingen av data

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- att erbjuda dig denna webbplats och fortsätta att förbättra och utveckla denna webbplats

- för att kunna generera användningsstatistik

- för att upptäcka, förebygga och undersöka attacker på vår webbplats

- för att kunna svara på dina frågor och/eller genomföra åtgärder inför kontrakt

- för att förbättra annonseringen på vår webbplats

- för att förbättra teknisk support för användare

- för att skapa lättanvänd statistik för webbplatsåtkomst på ett kostnadseffektivt sätt

- för att ta emot ansökningar


5. Rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter (se punkt 1) behandlas enbart på den rättsliga grunden

- för att fullfölja avtalet med dig och/eller att genomföra åtgärder intför kontrakt (artikel 6.1 b i GDPR)

och/eller

- vårt övergripande, berättigade intresse för att uppnå det syfte som anges i punkt 4 (artikel 6.1 (f) i GDPR).


6. Överföring av dina personuppgifter 

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till följande mottagare för ovannämnda ändamål:

- IT-tjänsteleverantörer som vi använder

- Webbhotelleverantörer

- Google Inc. (via de angivna tjänsterna)


Vissa av de mottagare som anges ovan är utanför EU och/eller behandlar dina personuppgifter utanför EU. Dataskyddsnormerna där är kanske inte lika höga som i EU. Men vi överför bara dina personuppgifter till sådana länder och/eller företag om EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller en tillräcklig dataskyddsstandard, till exempel:

- Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Sq, Canal Grande Harbour, Dublin 2, Irland

- Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

- Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA

Google och Facebook är certifierade som mottagare av uppgifterna i enlighet med EU-USA:s sekretessskyddsram. Överföring av data till Google eller Facebook bryter därför inte mot den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan hitta detaljerad information om EU och USA:s sekretessskyddsram här: https://www.privacyshield.gov.


7. Retentionens varaktighet

Vi sparar vanligtvis dina uppgifter, som vi behandlar när du besöker denna webbplats, i tre månader. Vi sparar den längre, men endast ifall det krävs för att undersöka upptäckta attacker på vår webbplats.

Om du lämnade dina personuppgifter genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida, kommer vi att spara dina uppgifter så länge vi anser nödvändigt för att slutföra din begäran och så länge det krävs med avseende på lagstadgad lagringsperiod och/eller begränsningar.


8. Dina rättigheter

Om de lagstadgade kraven uppfylls, har du rätt att få information, korrigera, radera, begränsa behandlingen och överförbarheten av uppgifterna. Om du anser att dina uppgifter behandlats olagligt kan du lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (https://www.dsb.gv.at/),Wickenburggasse8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv .på.

Om du har frågor angående denna dataskyddsdeklaration eller om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs däri, vänligen kontakta info@thermostar.info via e-post.


9. Ansvarsbefrielse

Denna ansvarsbefrielse ska ses som en del av internetbjudandet från vilket denna hänvisning görs från denna sida. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i den här texten inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande lagar, förblir de återstående avsnitten i detta dokument opåverkade med avseende på deras innehållsgiltighet.


9.1. Ansvar för innehållet på denna webbplats

Innehållet på denna webbplats har skapats med stor omsorg och uppmärksamhet. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna stadgarna. Vi är dock inte skyldiga att övervaka eller eventuellt undersöka överförd eller sparad information från tredje part som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna stadgar förblir opåverkade. Allt relaterat ansvar är emellertid endast möjligt från och med den tidpunkt då den konkreta rättsliga överträdelsen blir känd. Om relevanta lagliga överträdelser identifieras, tar vi omedelbart bort detta innehåll.


Ansvar för länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa externa webbplatser. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Den respektive leverantören eller operatören av webbplatserna ansvarar för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna granskades för potentiella juridiska kränkningar vid den tidpunkt då länken placerades. Olagligt innehåll upptäcktes inte när länken placerades. Utan konkreta indikationer på en laglig överträdelse är emellertid kontinuerlig övervakning av de länkade webbplatserna inte möjlig. Om lagliga överträdelser identifieras kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.


9.3. Upphovsrätt

Operatörerna på denna webbplats gör allt för att observera upphovsrätten från tredje part eller använda material som skapats inhouse eller material som är under allmän publicitet. Innehållet och verk som skapats av webbplatsoperatörerna på denna webbplats är föremål för upphovsrätt. Innehåll från tredje part utmärks som sådant. Återgivning, redigering, distribution eller någon form av användning utanför begränsningarna i upphovsrättslagar kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Denna sida får endast laddas ner och kopieras för privata, icke-kommersiella ändamål.

Renhet under hela livet!