Bruksanvisning

Det skulle vara vårt nöje att skicka en bruksanvisning för din torra ångrengörare från Thermostar. Du kan även ladda ner filen direkt.


Alternativt kan du direkt kontakta din Thermostar-återförsäljare.
Ladda ner bruksanvisningen

Det skulle vara vårt nöje att skicka en bruksanvisning för din torra ångrengörare från Thermostar. Du kan även ladda ner filen direkt.


Alternativt kan du direkt kontakta din Thermostar-återförsäljare.
Ladda ner bruksanvisningen

Det skulle vara vårt nöje att skicka en bruksanvisning för din ångjärnsstation från Thermostar. Du kan även ladda ner filen direkt.


Alternativt kan du direkt kontakta din Thermostar-återförsäljare.

Ladda ner bruksanvisningen

Vill du veta mer? 

Förboka nu
Renhet under hela livet!