HB Solution

Säker desinfektion – på det naturliga sättet

Spridningen av bakterier och virus ökar snabbt över hela världen på grund av globalt nätverkande och hygien har blivit mer än att bara avlägsna damm och smuts! Giftiga kemiska ämnen dödar inte bara patogener utan de belastar också kroppens immunsystem, hud och lungor. 

Så hur kan du rengöra och desinficera hygieniskt utan att skada miljön och din egen hälsa? Vi har gjort det till vårt uppdrag att hitta ett svar.
HB Solution är vårt svar på perfekt hygien hemma och i näringslivet. Grundlig rengöring med torr ånga säkerställer att ytorna rengörs och behandlas optimalt och den specialutvecklade HS Blaster förvandlar din värmerengörare till en desinficerande ångmaskin i ett enkelt steg och utnyttjar det höga ångtrycket optimalt.

Vi har använt naturen som inspiration! Vid behov produceras en starkt oxidativ blandning av syre, väte och klorbaserade kemikalier i våra immunceller på en bråkdels sekund vilken vår kropp använder för att eliminera patogena mikrober. HB Solution utvecklades med den metoden: 100 % naturlig och säker – med maximal effekt!

  • Fri från lösningsmedel
  • Fri från dofter
  • Fri från färgämnen
  • Fri från aldehyd
  • Fri från alkohol
  • Fri från fenol

Vill du veta mer?

Förboka nu

HB Solution innebär säker och hållbar desinfektion hemma och i näringslivet 

Vi ger dig en mycket effektiv produkt som optimerar användningen av vatten och energi, minskar utsläpp från avloppsvatten och sparar naturresurser. Den innehåller inga ingredienser som är farliga för människor eller djur, är fri från tillsatser och allergener och därför biologiskt och toxikologiskt helt ofarlig.

Systemisk desinfektion

Med våra produkter får du alla byggstenar för en framgångsrik och effektiv desinfektion. Rengör först och främst djupt i porerna med torr ånga; ju noggrannare en yta rengörs desto effektivare blir desinfektionen. Anslut bara HS Blaster till din ångslang och spruta HB Solution från ett avstånd på ca 20 cm med ångnivå 1. Den unika sammansättningen av HB Solution och det särskilda heta atomiseringssystemet i HS Blaster innebär att blandningen doseras exakt så att den fullständiga desinfektionseffekten bibehålls, men ångan atomiseras och sprutas optimalt. 

Den resulterande reproduktionen av antimikrobiella processer i mänskliga celler säkerställer att HB Solution är helt säker för människor och djur, och därmed att bakterier och virus inte kommer att kunna utveckla immunitet. 

Se etiketten för ingredienser och detaljerade bruksanvisningar. Ladda bara ner PDF-filen genom att klicka på bilden!

Renhet under hela livet!