Rektangulär borste

Art.nr. 120400V1


Den rektangulära borsten är en artikel som blir oundgänglig för dig. Dessa borstar har plastborst som hjälper dig att skrubba bort de nedsmutsade och resistenta ytorna, t.ex. terrassbeläggningar. I hushållet använder du emellertid dessa borstar nästan endast i anslutning till respektive ångbuffert och mikrofiberdukar.

Det är inte nödvändigt att hålla ångknappen konstant nedtryckt när du använder borstarna; då tillförs för mycket fukt, speciellt för ytor i äta trä och stoppade möbler som snarare bör rengöras med impulsiva ångpuffar. Om du är osäker, vänligen testa lämpligheten för rengöring med torr ånga på en dold plats på din möbel.

Borstarna kan sättas på plats i botten. 

Appliceringsvideo

Renhet under hela livet!