Parkett och laminatgolv

Instruktioner: Laminat och parkett hör till de mest populära golven, vilket förmodligen beror på att de är extremt enkla att rengöra. Det varnas upprepade gånger att laminat och parkett inte bör rengöras med ångrengörare, eftersom golven då skadas och man försöker ta bort fläckarna med lite vatten, skonsamma rengöringsmedel och det läggs mycket utgifter på golven.

Om de används korrekt med ångan, skadas inte parkett och laminat. Tack vare den intelligenta tekniken och mängden tillbehör från Thermostar är våra ångrengörare idealiskt utrustade för rengöring av laminat och parkett. Med den fyrkantiga borsten och den inklämda mikrofiberduken, kan du rengöra din parkett och laminat enkelt, snabbt och icke energikrävande. Rengöringen utförs med liten luftfuktighet, därför behöver du bara trycka på ångomkopplaren då och då och börja rengöra. Resultatet är glänsande renhet och även ytor som ska rengöras behandlas bättre och försiktigt med mikroånga än med våttorkning eller vanliga ångrengörare!

Nivå: Minimal ånga

Tillbehör: Rektangulär borste och förlängningar

Appliceringsvideo

Renhet under hela livet!