Läder

Instruktioner: Rengöring av läder är ett känsligt ämne för många människor. Du bör inte använda vassa rengöringsredskap här! Läder behöver skonsam rengöring och skötsel. Med den torra ångrengöraren från Thermostar är skonsam rengöring möjlig även med läder Rengör helt enkelt med den triangulära eller fyrkantiga borsten och ien nklämd mikrofiberduk. Använd bara ångaomkopplaren ibland (håll den inte kontinuerligt). Gammalt eller sprött läder ska inte rengöras, och efter rengöringen rekommenderas att applicera ett läderskyddsmedel.

Nivå: Minimal ånga

Tillbehör: Triangulär borste eller rektangulär borste

Appliceringsvideo

Renhet under hela livet!