Element

Instruktioner: Rengör elementen ovanifrån med ånglansen. Dammet samlas då upp och kan torkas bort ipå nedersidan.

Nivå: Maximal ånga

Tillbehör: Ånglans

Renhet under hela livet!