Avloppsrengöring

Instruktioner: För det första ska du fylla avloppet med lite vatten, följt av att placera dräneringskåpan över avloppet. Stäng alla överflödiga öppningar och spola avloppet med hett vatten med korta intervaller.

Nivå: Hett vatten

Tillbehör: Dräneringskåpa

Appliceringsvideo

Renhet under hela livet!